เทศนา
การมาเยือนของพระพุทธะ: ของขวัญล้ำค่าสำหรับสรรพสัตว์
การมาเยือนของพระพุทธะ: ของขวัญล้ำค่าสำหรับสรรพสัตว์
พระอาจารย์รูมาเทศนาที่สมาคมคนพิการ จังหวัดนครพนม
ประเทศไทย
31 ตุลาคม 2557

อ่านต่อ >>

ตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่มีวันพิการ

ตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่มีวันพิการ
พระอาจารย์รูมาเทศนาที่สมาคมคนพิการ จังหวัดอุดรธานี
ประเทศไทย
21 ตุลาคม 2556
 

อ่านต่อ >>

พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในดวงวิญญาณของเราเสมอ

พระอาจารย์รูมาเทศนา ณ วัดศิริมงคล อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 29 เดือนตุลาคม 2556

อ่านต่อ >>

กำลังแห่งศรัทธา

พระอาจารย์รูมาเทศนาที่ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่
ต.บ้านปง อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
วันที่ 2 กรกฎาคม ปี 2555

(พระอาจารย์รูมาชี้แนะลูกศิษย์ผู้รับประทับจิต)

อ่านต่อ >>

หนทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธะ

พระอาจารย์รูมาเทศนาที่โรงเรียนสงฆ์สกป่าหลวง เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551

อ่านต่อ >>

ความหมายของพระอริยะเจ้าดับขันธ์เข้าสู่นิพพาน

พระอาจารย์รูมาเทศนาที่วัดนาขุนน้อย นครหลวงเวียงจันท์ ประเทศลาว
17 พฤศจิกายน 2556

อ่านต่อ >>