สัจธรรมของพระพุทธเจ้า

พระอาจารย์รูมาเทศนา ณ วัดศิริมงคล อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 29 เดือนตุลาคม 2556

<< คลิกรูปเพื่อดูวีดีโอ
สมาธิบนดินแดนแห่งพระพุทธะ l ภาคที่ 1

สมาธิบนดินแดนแห่งพระพุทธะ l ภาคที่ 1
สรุปข่าวจากค่ายกรรมฐานครั้งที่ 39 
ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
18-24 มิถุนายน 2560

<< คลิกรูปเพื่อดูวีดีโอ
สมาธิบนดินแดนแห่งพระพุทธะ l ภาคที่ 2

สมาธิบนดินแดนแห่งพระพุทธะ l ภาคที่ 2
สรุปข่าวจากค่ายกรรมฐานครั้งที่ 39 
ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
18-24 มิถุนายน 2560

<< คลิกรูปเพื่อดูวีดีโอ
นักบวชในยุคธรรมะที่แท้จริงกับพระพุทธาจารย์แห่งยุค

เรื่องราวชีวิตของลูกศิษย์นักบวชของพระอาจารย์รูมา

<< คลิกรูปเพื่อดูวีดีโอ
สมาธิในแสงสว่างแห่งฤดูใบไม้ผลิรูมา
<< คลิกรูปเพื่อดูวีดีโอ
พระพุทธาจารย์กับเพื่อนตัวน้อย l ตอนที่ 1
พระพุทธาจารย์กับเพื่อนตัวน้อย l ตอนที่ 1
<< คลิกรูปเพื่อดูวีดีโอ