หนทางสู่นิพพานในชาตินี้
รวมธรรมบรรยายของพระอาจารย์รูมาที่เทศนาพูดคุยกับลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง
ในระหว่างค่ายวิปัสสนากรรมฐานครั้งที่ 1 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ปี 2549 
 
 
เนื้อหาคัดจากคำพูดของพระอาจารย์รูมาที่เป็นภาษาเวียดนาม แปลเป็นภาษาไทย

อ่านต่อ >>

ความรักความเมตตาคือความสุข
ความรักความเมตตาคือความสุข

อ่านต่อ >>

สมาธิในยุคสมัย SOS เล่ม 1
สมาธิในยุคสมัย SOS เล่ม 1

อ่านต่อ >>

สมาธิในยุคสมัย SOS เล่ม 2
สมาธิในยุคสมัย SOS เล่ม 2

อ่านต่อ >>

พระพุทธาจารย์กับสุนัขทิเบตัน มัสทิฟฟ์
พระพุทธาจารย์กับสุนัขทิเบตัน มัสทิฟฟ์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระอาจารย์รูมาและสุนัขทิเบตัน มัสทิฟฟ์ของท่าน และความหลังความผูกพันที่ท่านมีต่อสุนัขพันธุ์นี้ตั้งแต่สมัยที่ท่านเดินทางไปศึกษาบำเพ็ญธรรมบนภูเขาหิมาลัย

อ่านต่อ >>

ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง

ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง
เคล็ดลับบำเพ็ญ เพื่อการหลุดพ้นในชาติเดียว

ดาวน์โหลดฟรี

อ่านต่อ >>