เคราะห์ร้ายกลายเป็นดี

เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่หมู่บ้านหนองนาไฮ จ.อุดรธานี และบารมีของพระอาจารย์รูมา

แสงสว่างแห่งพระพุทธะส่องประกายที่ยุโรป ภาคที่ 1 (ปารีส)

แสงสว่างแห่งพระพุทธะส่องประกายที่ยุโรป

ภาคที่ 1 พระอาจารย์รูมาเยือนกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 17-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รางวัลแห่งความพยายามเพื่ออนาคตของชาติ

รางวัลแห่งความพยายามเพื่ออนาคตของชาติ

พระอาจารย์รูมาไปเยี่ยมโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านปักแฮด

นครหลวงเวียงจันท์ ประเทศลาว

วันที่ 18 กันยายน 2560

สัจธรรมแห่งชีวิต

พระอาจารย์รูมาไปเยี่ยมและเทศนาที่วัดไตรรัตนาราม
เมืองคอลเลจ พาร์ค รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 31  ธันวาคม 2559

แสงและเสียงจากสวรรค์: พรพิเศษสำหรับวันแม่แห่งชาติไทย

ฝนแห่งความแมตตาชำระล้างกรรมที่บ้านไม้รูด

ฝนแห่งความแมตตาชำระล้างกรรมที่บ้านไม้รูด
พระอาจารย์รูมาเทศนาที่ ต.บ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ประเทศไทย
วันที่ 9 มกราคม 2558