แผ่นพับ


พระมหากรุณาธิคุณของพระอาจารย์ในยุคใหม่ (หน้า)  
 


พระมหากรุณาธิคุณของพระอาจารย์ในยุคใหม่ (หลัง
)
  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โลกของนกในความเมตตาของพระอาจารย์  The World of Birds in a Master's Love  (front)  


โลกของนกในความเมตตาของพระอาจารย์  The World of Birds in a Master's Love  (back)