เทศนา
ผู้นำความรักและความหวังมาสู่มวลมนุษย์

พระอาจารย์รูมาเทศนาที่ศูนย์อพยพแม่หละ จังหวัดตาก ประเทศไทย
วันที่ 20 เมษายน 2553

อ่านต่อ >>

พระผู้มีพระภาคเจ้ารอพวกเราอยู่ทุกวัน

พระผู้มีพระภาคเจ้ารอพวกเราอยู่ทุกวัน
พระอาจารย์รูมาเทศนาที่หมู่บ้านดอนแดง แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
วันที่ 4 ตุลาคม 2553

อ่านต่อ >>

หนทางลิขิตโชคชะตาใหม่

หนทางลิขิตโชคชะตาใหม่
พระอาจารย์รูมาเทศนาที่โรงเรียนประถมกกปังไต เซกอง ประทศลาว
3 ตุลาคม 2552

อ่านต่อ >>

รากเหง้าแห่งสังสารวัฏ

รากเหง้าแห่งสังสารวัฏ
พระอาจารย์รูมาเทศนาที่หมู่บ้านคนเป็นโรคเรื้อนห้วยน้ำลำ
หลวงพระบาง ประเทศลาว 24 กันยายน 2553

อ่านต่อ >>

เปิดประตูสู่อารามภายในของเรา

พระอาจารย์รูมาเทศนาที่วัดโปรจัมสกอร์
พนมเปญ กัมพูชา
19 พฤศจิกายน 2551

 

อ่านต่อ >>