บ่อน้ำแห่งความเมตตา

บ่อน้ำแห่งความเมตตา

พระอาจารย์ผู้รู้แจ้งมอบความรักกลับคืนบ้านเกิด

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสองหมู่บ้าน - บินซอนและบินเกียง เวียดนามใต้

โรงเรียนแห่งความรัก

จังหวัดกัมปงชนังเป็นจังหวัดที่ยากจนอีกจังหวัดหนึ่งที่พระอาจารย์มักไปเยี่ยมเสมอ เมื่อปลายปี 2012 พระอาจารย์กลับไปเยี่ยมชาวบ้านอีกครั้งและได้ยินว่าหมู่บ้านศาลาซาเร ชัยมงคล ขาดแคลนโรงเรียนประถมสำหรับเด็กๆ ทางรัฐได้พยายามสร้างโรงเรียนมาเป็นเวลาหลายปีแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะมีทุนไม่พอ พระอาจารย์จึงไม่ลังเลที่จะโยกย้ายเงินทุนที่เตรียมไว้สำหรับสร้างศาลาสมาธิในศูนย์ปฏิบัติธรรมที่กัมพูชามาสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆและชุมชนแทน

พระอาจารย์รูมานำความสุขและความเมตตาจากสวรรค์สู่เทศกาลไหว้พระจันทร์

เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับปีการศึกษาใหม่ 2556-2557 และการเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ผลิของเวียดนาม พระอาจารย์รูมาได้บริจาคเงินและสิ่งของมูลค่ากว่า 25,000 US$ ให้กับเด็กๆผู้ด้อยโอกาสและชาวบ้าน 400 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบินซอนและบินยาง ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลของอำเภอฮอนดาท จังหวัดเกียงยาง ประเทศเวียดนาม

พรเพื่อวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

พระอาจารย์รูมาไปเยี่ยมและเทศนาที่บ้านพักคนชราจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
17 ตุลาคม 2556