การประทับจิต

การประทับจิตเป็นอย่างไร? 


     การประทับจิตไม่มีอะไรลึกลับ เวลาประทับจิตพระอาจารย์รูมาจะช่วยพวกเราเปิดปัญญาพระพุทธะอยู่ภายใน พวกท่านจะรับรู้ถึงพลังที่ไม่มีขอบเขตของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เวลาประทับจิตพระอาจารย์รูมาไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นั่น ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ก็สามารถถ่ายทอดได้ พระอาจารย์อาจจะมาด้วยกายทิพย์ พระพุทธะที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบสามารถแบ่งกายทิพย์เป็นหลายพันร่าง ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็จะมีนิรมาณกายของพระอาจารย์ได้

     พระอาจารย์รูมาอาจแต่งตั้งให้ศิษย์คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนพระอาจารย์เพื่ออธิบายให้พวกท่านเข้าพิธีประทับจิต แต่ผู้ประทับจิตให้พวกท่านคือพระอาจารย์รูมา ไม่ว่าพระอาจารย์จะอยู่แห่งหนใด พวกท่านก็สามารถเห็นปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณและพิสูจน์ความมหัศจรรย์แห่งพลังภายในได้

     เวลาประทับจิตพลังมหาศาลของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะส่งผ่านพระอาจารย์มาเปิดปัญญาพุทธะที่สูงสุดภายในของศิษย์ พระอาจารย์จะชี้แนะถึงวิธีนั่งสมาธิ และเรื่องจำเป็นในการศึกษาบำเพ็ญให้กับพวกเรา พระอาจารย์จะจัดพวกท่านเข้าในหมวดหมู่พระอริยะเจ้า นำจิตวิญญาณของพวกท่านหลอมเข้ากับแสงสว่างของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธเจ้าจะปกป้องและนำพาศิษย์ของพระอาจารย์เข้าไปถึงจิตวิญญาณสูงส่งที่สว่างไสวของท่าน พระอาจารย์จะเดินทางไปพร้อมๆกับศิษย์ตลอดเส้นทางกลับสู่บ้านเดิม จนถึงวาระที่ศิษย์ละทิ้งร่างกายหยาบนี้ และช่วยจิตวิญญาณเขาให้หลุดพ้นจากสามโลก

     ประทับจิตคือนาทีศักดิ์สิทธิสุดในชีวิตผู้ศึกษาบำเพ็ญ ในเวลานั้นจิตวิญญาณของศิษย์จะฟื้นคืนชีพและหลอมรวมกับความเมตตากว้างใหญ่ไพศาลของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยผ่านเสียงมหัศจรรย์ที่ลึกซึ้งของจักรวาล ภายในเขาค่อยๆก้าวหน้าและเป็นเอกภาพกับพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธะในยุคนี้ เป็นผู้มีภาระหน้าที่สูงส่งที่สวรรค์ได้เลือกลงมาในโลกมนุษย์ นำพาสรรพสัตว์ที่มีความจริงใจอยากศึกษาบำเพ็ญ หวังอยากหลุดพ้นเพื่อกลับคืนบ้านที่แท้จริงของตน

     พระอาจารย์รูมาประทับจิตให้ศิษย์ในความเงียบสงบของจิต (จิตสู่จิต) เบื้องต้นพระอาจารย์จะพูดคุยกับพวกท่านเพื่อให้พวกท่านรู้สึกเป็นกันเอง และถือท่านเป็นเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อให้จิตวิญญาณของพวกท่านรู้สึกสบาย ลืมความกังวลและอคติที่ติดตัวเรามาหลายชาติไป แต่เวลาประทับจิตกระทำในความเงียบ ไม่ได้ใช้เสียงใดๆ พระอาจารย์จะไม่ใช้ภาษาใดเพื่อชี้แจง แต่พวกท่านจะได้รับพลังที่ไร้ขอบเขตของพระพุทธะ
พระโพธิสัตว์และพลังความเมตตาที่สูงส่งของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระอาจารย์จะส่งพลังให้เราผ่านการศึกษาบำเพ็ญทุกวัน

     ด้วยบุญกุศลและพลังของพระพุทธเจ้าผลักดันอยู่ภายในเรา เวลานั้นจิตวิญญาณเราถูกชำระล้าง เราจะเข้าใจพระธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏอยู่ภายในของเราทุกเมื่อ แต่เพราะพวกเราถูกกักขังอยู่ในความคิดของอคติ และนิสัยความเคยชินแต่หลายชาติ ฉะนั้นพวกเราไม่ได้ยินเสียงมหัศจรรย์ และไม่เห็นแสงสว่างพระธรรมนี้

     เวลาพวกท่านได้รับการประทับจิตจากพระพุทธะแห่งยุคปัจจุบันแล้ว พวกท่านก็ต้องฝึกฝนบำเพ็ญพุทธปัญญาภายในของเราต่อไป ต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ต่อพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ก่อนจะประทับจิต เวลาประทับจิตพวกท่านเพียงแต่เริ่มต้นรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองเท่านั้น ต้องได้ขุดค้นเพิ่มเติมอีก เส้นทางศึกษาบำเพ็ญของเรายังอีกยาวไกลยิ่งนัก ไม่ควรสิ้นเปลืองเวลาทุกนาที

     พระอาจารย์รูมากล่าวว่า: “ประทับจิตแท้จริงแล้วไม่ใช่ประทับจิต พระอาจารย์มีแต่มาเพื่อช่วยให้พวกท่านเข้าใจเกี่ยวกับตัวเอง ช่วยพวกท่านรับรู้ปัญญายิ่งใหญ่ของตนเอง ไม่ใช่ต้องการให้พวกท่านมาเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ พระอาจารย์เพียงแต่อยากช่วยชี้แนะให้พวกท่านพิสูจน์สิ่งมหัศจรรย์ของโลกจิตวิญญาณเท่านั้น” ท่านชี้แนะให้พวกเราเสาะหาพระพุทธะภายในและเป็นพระพุทธะด้วยตนเอง ให้พวกเราเสาะหาเส้นทางหลุดพ้น ช่วยให้พวกเรารู้จักตัวตนที่แท้จริง หากลูกศิษย์ตั้งใจศึกษาบำเพ็ญด้วยความจริงใจ พระพุทธะจะชำระล้างกรรม พลังลึกซึ้งซึ่งวิเศษสุดนี้ก็คือเสียงมหัศจรรย์ ที่ประทับอยู่ภายในของพวกเราตลอดเวลา เสียงมหัศจรรย์ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระพุทธะภายในของพวกเรา กรรมของสรรพสัตว์ถูกชำระล้างให้สะอาดด้วยเสียงมหัศจรรย์ที่พระพุทธะได้นำมาให้พวกเรา

     ผู้ใดที่จริงใจต้องการประทับจิตต้องทานมังสวิรัติตลอดชีวิต ไข่นิดหน่อยก็ทานไม่ได้ (รวมทั้งไข่ที่ไม่ได้ผสม) สุรานิดหน่อยก็ไม่ดื่ม เมื่อพวกท่านประทับจิตแล้ว หมายความว่าพวกท่านได้เดินบนเส้นทางแห่งความเมตตากรุณา ปฏิบัติตามมาตรฐานและคุณสมบัติอันสูงส่งของสังคม เมื่อขอรับประทับจิตเข้าสู่ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงนี้ พวกท่านต้องทานมังสวิรัติมาระยะหนึ่งก่อน อย่างต่ำ 3 เดือนขึ้นไป และไม่ใช้วิชาอาคม ไม่ดูหนังที่มีลักษณะรุนแรง หรือหนังสือ สื่อลามก ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถึงแม้ว่าสัตว์นั้นตัวเล็กแค่ไหนก็ตาม พวกเราต้องมีจิตใจที่ให้อภัย ใจกว้าง ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์และรักใคร่มนุษยชาติทั้งหมด อาชีพต้องบริสุทธิ์ ถ้าพวกเรายังติดพันกับปัญหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต กินคาว กินเหล้า จะเป็นผลสะท้อนมากถึงบรรดาจิตวิญญาณ นี่คือกฎพื้นฐานที่ผู้ประทับจิตต้องตระหนักไว้

     เวลาศิษย์คนหนึ่งตั้งใจศึกษาบำเพ็ญ ชีวิตของเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น ความโลภจะค่อยๆหมดไป เวลานั้นจิตใจจะใสสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนเด็ก ปรากฏการณ์ภายในของศิษย์จะพิสูจน์คำสอนของพระอาจารย์เอง

     เวลาพวกเรามีชีวิตจิตวิญญาณที่ใสสะอาดเหมือนพระพุทธะ พวกเราจะรู้สึกเบาและมีความสุข เพราะเสียงมหัศจรรย์จะขับไล่อวิชชาอันมืดมนที่ปิดกั้นอยู่ภายในของเราออกไป และเปิดปัญญาพุทธะของเรา

     การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยทางด้านจิตวิญญาณและขาวสะอาดมีความหมายอันสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่มีอุดมการณ์สูงส่ง เป็นพาหนะช่วยให้เราปฏิบัติสมาธิโดยวิธีเสียงมหัศจรรย์ ปัญหานี้จะสำเร็จได้เวลาศิษย์ปฏิบัติสมาธิร่วมกับพระพุทธะของยุค

     ถ้าแต่ละวันพวกเราพยายามศึกษาบำเพ็ญ คิดถึงพระพุทธะในตัวของเราเองเรื่อยๆ ชีวิตนี้เราจะรู้แจ้งเร็ว พวกเราจะได้รับความช่วยเหลือจากพระอาจารย์ เวลานั้นการศึกษาบำเพ็ญของพวกเราจะก้าวหน้าขึ้น แต่ตรงกันข้าม หากพวกเราละเลย พวกเราจะค่อยๆลืมการรู้แจ้งไป เวลานั้นระดับความรู้ของพวกเราจะหยุดอยู่ที่นั่น

      ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงนี้ ใครๆก็ศึกษาบำเพ็ญได้ ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์หรือฆราวาส แต่ละวันพวกท่านพยายามนั่งสมาธิประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อจดจำปัญญาพุทธะที่ลึกซึ้งของเรา สื่อสารกับพลังของจักรวาล และกับพลังแห่งพระผู้สร้าง

      การเทศนาทั้งหมด การประทับจิตของพระอาจารย์รูมาล้วนไม่มีค่าใช้จ่าย มีแต่เรียกร้องให้พวกท่านทานมังสวิรัติตลอดชีพ รักษาศีล 5 และทำสมาธิทุกวัน 

      ในโลกนี้ไม่มีภาษาใดจะบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธะองค์ใดองค์หนึ่งได้ ท่านช่วยศิษย์เปิดจักษุปัญญาและเชื่อมต่อจิตวิญญาณของศิษย์กับเสียงมหัศจรรย์ เปิดประตูสวรรค์ภายใน เวลานั้นพวกเราจะเห็นแสงสว่างแห่งพระธรรมและรับรู้ถึงเสียงมหัศจรรย์ที่ไหลเวียนอยู่ภายในของเรา ครั้งแรกสมองพวกเราไม่สามารถสำนึกได้ถึงความลึกลับนี้ แม้แต่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 นี้ก็ไม่นึกไม่ฝันได้ถึงพลังเหนือโลกของพระพุทธะ ที่นำเสียงมหัศจรรย์ลงสู่โลกมนุษย์ นำพาสรรพสัตว์กลับสู่แหล่งกำเนิดของตน ก้าวสู่ระดับพระผู้มีพระภาคเจ้า หลอมรวมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า และเป็นเอกภาพกับพลังความเมตตาอันสูงส่งของพระพุทธเจ้า พระพุทธะมาจากสวรรค์ เวลาทำหน้าที่สำเร็จก็จะกลับคืนสวรรค์

     พวกเราบรรดาศิษย์ของพระอาจารย์รูมาได้เก็บรวบรวมธรรมเทศนาของพระอาจารย์ รับรู้ได้ถึงความสูงส่งของธรรมเทศนาแหล่านี้ พวกเรามีความจริงใจ ต้องการศึกษาพระธรรม และหวังการหลุดพ้นในชาติเดียว

     พวกเราเหล่าสานุศิษย์ทราบว่า: “เป็นคนนี้ยาก ภาษาพุทธะฟังยาก พบพระพุทธะนี้ยิ่งยาก” พวกเราโชคดีมีบุญวาสนาได้พบพระอาจารย์รูมา พระพุทธะของยุคผู้ได้มอบธรรมวิถีอันสูงสุดให้พวกเรา นำพาจิตวิญญาณพวกเรากลับสู่แหล่งกำเนิด

     พวกเราทราบว่า การเดินทางเสาะหาพระธรรมของพระอาจารย์สุดแสนลำบาก ยากแค้น เพื่อค้นหาธรรมวิถีอันยิ่งใหญ่สูงสุดนี้ พวกเราขออนุญาตพระอาจารย์ให้พวกเราได้เก็บรวบรวมบรรดาบทเทศนาของพระอาจารย์ในแต่ละครั้งที่พระอาจารย์ไปทุกหนแห่งเพื่อช่วยให้ผู้มีใจใฝ่หาธรรม หวังพบพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริง ได้สมหวังในการศึกษาบำเพ็ญ บรรลุพุทธะในหนึ่งชั่วชีวิต

     ขอขอบคุณพระอาจารย์ที่เคารพรักของพวกเราด้วยความจริงใจ