เทศกาลสงกรานต์ 2556 ภายใต้พระกรุณาและพระพรจากพระอาจารย์ผู้รู้แจ้งแห่งยุคปัจจุบัน  

     พระอาจารย์รูมาเป็นพระอาจารย์ผู้รู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมชาวเวียดนาม เมื่อหลายปีที่ผ่านมา พระอาจารย์ได้เดินทางไปเผยแพร่ธรรมะในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก นำเอาความเมตตาจากจักรวาลมาสู่ผู้คนในประเทศนั้น “พระอาจารย์รูมา” เริ่มเป็นชื่อที่คุ้นหูสำหรับเหล่าผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักเถรวาทในประเทศลาว กัมพูชา ไทย พม่า เป็นต้น ระหว่างการเดินทางเผยแพร่ธรรมะในปี 2556 ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ลาว พระอาจารย์รูมาได้ไปเยี่ยมนครหลวงเวียงจันท์และอธิฐานขอพรให้ประชาชนชาวลาวมีสันติสุขและร่ำรวยมากขึ้น

     บ่ายวันที่ 14 เมษายน 2556 มีผู้ไปรอรับพระอาจารย์รูมาที่สนามบินนานาชาติเวียงจันท์มากมาย มีทั้งเหล่าพระสงฆ์จากโรงเรียนสงฆ์วัดสกป่าหลวง ประธานกาชาดลาว นางศรีเฉลียว และครอบครัว เหล่าข้าราชการลาวจำนวนมาก และสานุศิษย์ชาวกัมพูชาและเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเวียงจันท์

     ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ที่นครหลวงเวียงจันท์และภูมิภาคอื่นของประเทศลาว มีผู้ปฏิบัติธรรมที่เรียนการทำสมาธิด้วยวิถีแห่งแสงและเสียงกับพระอาจารย์รูมา ทุกคนค้นพบสันติสุขภายในจิตใจและความสงบนิ่งในดวงวิญญาณ พร้อมกันนั้นสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้น พระอาจารย์รูมาไปเยือนประเทศลาวหลายครั้งแล้ว ท่านและเหล่าสานุศิษย์ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในด้านต่างๆ เช่น เด็กๆผู้พิการทางสายตาในโรงพยาบาลตา หมู่บ้านคนเป็นโรคเรื้อน หรือศูนย์บำบัดผู้ไร้สมรรถภาพ เป็นต้น และท่านยังให้ความสำคัญต่อการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์เป็นพิเศษ
 
     พิธีต้อนรับพระอาจารย์รูมาถูกจัดขึ้นอย่างงดงามตามประเพณีลาวโดยลูกศิษย์ชาวลาว พวกเขาน้อมอธิษฐานขอพรทั้งหลายทั่วจักรวาลให้พระอาจารย์ผู้รู้แจ้ง นางสมจิต ตัวแทนของลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่อยู่ในเวียงจันท์กล่าวว่า:

     "กราบนมัสการพระอาจารย์รูมา ผู้เป็นที่เคารพยิ่งของพวกข้าพเจ้า

     กราบนมัสการพระสงฆ์และสวัสดีเหล่าเพื่อนปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่นี้

     ข้าพเจ้าชื่อนางสมจิต สุขวงศ์ชัย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมชาวลาวเพื่อกล่าวกับพระอาจารย์รูมาสักเล็กน้อย เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ลาวหรือเทศกาลสงกรานต์ พวกข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับพระอาจารย์รูมายังเวียงจันท์  วันนี้พวกข้าพเจ้ามารวมกันที่นี่เพื่อแสดงความเคารพต่อพระอาจารย์จากหัวใจพวกข้าพเจ้า พระอาจารย์เป็นผู้นำวิถีแห่งการหลุดพ้นมามอบให้ประชาชนชาวลาว มอบความรักและความเมตตาจากสรวงสวรรค์ให้มนุษย์ผู้ยังหลงทางด้วยอวิชชา ช่วยพวกเขาให้พบกับ

ความรู้แจ้ง และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง พระอาจารย์ได้แสดงให้พวกข้าพเจ้าเห็นถึงหนทางและนำพาพวกข้าพเจ้าให้กลับสู่แหล่งกำเนิดเพื่อให้อยู่ในดินแดนแห่งความสุขชั่วนิรันดร

     กราบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีลาว ในวาระปีใหม่เป็นโอกาสสำหรับพวกข้าพเจ้าชาวลาวที่จะแสดงความเคารพแก่บิดามารดา ผู้มีพระคุณ และญาติผู้ใหญ่ที่สนิทสนม วันนี้ พวกข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะต้อนรับพระอาจารย์รูมาตามประเพณีลาว ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนเหล่าญาติธรรมที่นี่ เพื่ออธิษฐานขอให้พระอาจารย์ที่เคารพรักของพวกข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง เพื่อช่วยสรรพสัตว์บนโลกนี้ให้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ขอให้โลกนี้สงบสุข และขอให้ประเทศชาติลาวได้รับพระกรุณาธิคุณจากสวรรค์ตลอดไป"

     พระอาจารย์รูมาตอบสนองน้ำใจของเหล่าผู้ปฏิบัติธรรมชาวเวียงจันท์ด้วยการให้ทุกคนหลับตาและอธิษฐานเพื่อประชาชนชาวลาวและทั้งประเทศให้ได้รับพระพรจากพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ อธิษฐานให้ทุกสรรพสัตว์บนโลกนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมีความเจริญรุ่งเรือง ชาวลา
วต่างถือเส้นด้ายสีขาวไว้ในมือโดยเริ่มจากมือของพระอาจารย์รูมาไปสู่ทุกคนในห้อง ทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงพลังแห่งความเมตตาและบุญอันเป็นนิรันดร์ที่พระอาจารย์รูมาส่งผ่านเส้นด้ายศักดิ์สิทธิ์ ใบหน้าพวกเขาต่างแสดงถึงความสุขอันแท้จริง

     พระอาจารย์รูมามัดข้อมือให้ลูกศิษย์ชาวลาวแต่ละคนและให้พรพวกเขา วันนี้เป็นครั้งแรกที่ชาวลาวได้ยินพระอาจารย์รูมาเล่าความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของเส้นด้ายสีข

าวที่เชื่อมทุกคนเข้ากั

บพระอาจารย์และความหมายของการมัดข้อมือด้วยด้ายขาว นี่เป็นเรื่องราวสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีชีวิตเมื่อ 2500 ปีที่แล้ว และยังคงถือปฏิบัติและพัฒนาต่อมาเป็นประเพณีอันงดงามในช่วงปีใหม่

     เมื่อก่อน พระพุทธเจ้าเคยใช้เส้นด้ายสีขาวเส้นยาวเพื่อเชื่อมต่อทุกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับพระองค์เพื่อลบล้างกรรมและความทุกข์ให้แก่พวกเขา และใช้พลังของพระองค์เพื่อให้พวกเขาได้รับพรจากสวรรค์ผ่านเส้นด้ายสีขาวซึ่งเชื่อมกับสานุศิษย์นั้น
   
     ในปี 2556 การมาเยือนประเทศลาวของพระอาจารย์รูมาและพรที่ท่านให้กับประเทศลาวได้ปลุกดวงวิญญาณภายในของชาวลาวให้ตื่นขึ้น นำพวกเขากลับสู่ความรุ่งเรืองในอดีตเมื่อ 2500 ปีที่แล้ว เมื่อปาฏิหาริย์และสิ่งมหัศจรรย์ได้ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้ ยังทำให้ชาวลาวเคารพประเพณีชนชาติตนมากขึ้น เหล่าสานุศิษย์ชาวเวียงจันท์แต่ละคนรดน้ำดำหัวให้แก่พระอาจารย์ด้วยความเคารพและแสดงความขอบคุณที่พระอาจารย์ได้กรุณามาเยือนและให้พรแก่ชาวลาว

        พวกเราเชื่อว่า ด้วยความศรัทธาและความอุทิศตนของชาวลาวต่อพระอาจารย์รูมา พระพุทธะแห่งยุคศตวรรษที่ 21 จะนำความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาติ จากนี้ไปชาวลาวและประเทศลาวจะได้รับพระกรุณาธิคุณและพระพรจากสวรรค์